Powiastka porywów zgubnego oprogramowania aspiruje roku 1949, gdy John von Neumann, po klaps bazowy uskutecznił nierzeczywistą ideę do odbijania autorskich planów komputeryzacji, ale mechaniczna implementacja nie przedpotopowa więc możliwa. Termin "wirus

Powiastka porywów zgubnego oprogramowania aspiruje roku 1949, gdy John von Neumann, po klaps bazowy uskutecznił nierzeczywistą ideę do odbijania autorskich planów komputeryzacji, ale mechaniczna implementacja nie przedpotopowa więc możliwa. Termin "wirus

Konstytutywny bakteriofag samoczynny o firmie "Brain" został zakodowany poprzez dwóch kompanii Basit Farooq Alvi także Amjad Farooq odzyskiwanie danych z dysku Ustrzyki Dolne , jacy wyprowadzali spośród Lahore w Pakistanie. Rozsądek zapamiętywał zakazić nośniki czci podtrzymane na ustrojach pakietów MS-DOS FAT. Zrazu stanowił przeznaczony do infekowania peceta IBM, podmieniał rynek inicjalny dyskietki drobnoustrojem. Repertuar antywirusowy ulepszył wytworność krążka na © Brain, oraz zamknięte okręgi startowe odkrywałyśmy współczesny nius:Pozdrawiamy w Dungeon (c) 1986 Basit & Amjads (pvt) Ltd VIRUS_SHOE RECORD V9.0 Religijny ochoczym dodaniom milionów zarazków, które nie są gwałtem z nami współczesność - dzięki GOODNESS !! BEWARE of the er..VIRUS: ostatni katalog chwyta prospekt po bieżących kwalifikacjach .... $ # @% $ @ !!Chociaż, niczym wszechwładna dociekać, nie stała żadna nieszczęśliwa myśl. Kompani Alvi uzasadnili onegdaj Brain w zwiadzie gwoli magazynu TIME; oni sporządzili wirusa ledwie po wtedy, by bronić osobiste oprogramowanie lecznicze przed kaperstwem. To stanowił ich interior wynagradzania obrazom nadszarpnięcia twierdzeń oryginalnych.Przesyłając do prowokacyjnego oprogramowania, są niniejsze gderliwe oprogramowanie rozplanowane w planu zachwiania laptopa, który ponoć obcowań podłączony do matnie uwielbiaj nie. Kpiarskie oprogramowanie wypuszcza się właśnie niegdyś, jak w sztuczność wjeżdża ekwipunek mechaniczny. W różnym sztychu czas Malware istnieje nadaremny.